Migraine en Aloë Vera

Migraine

Hoofdpijn kan verschillende oorzaken hebben. Ze kan te maken hebben met verhoogde bloeddruk of juist met verlaagde. Verstopping (obstipatie in de darmen) verergert hoofdpijn. Het zenuwstelsel kan te gespannen zijn. Vaak heeft de hoofdpijn te maken met slechte doorbloeding van de hersenvliezen; dit komt doordat de zenuw die daarvoor moet zorgen, onvoldoende werkt.

Slecht zien is ook vaak een oorzaak, hier kan natuurlijk een bril uitkomst brengen. Als de hoofdpijn met aanvallen komt die wel drie dagen kunnen duren, spreekt men meestal over migraine. Lang niet altijd kondigt de migraine zich aan, soms wel, bijvoorbeeld door een overmatige vermoeidheid (zonder duidelijke oorzaak), erge dorst, gespannen zijn enzovoort. Daarna komt eerst een doffe, later een stekende hoofdpijn die vaak gepaard gaat met misselijkheid, braken, gevoeligheid voor licht en geluid.

De hoofdpijn kan zich manifesteren aan een kant of juist aan twee kanten en afwisselend. In het eerste stadium treedt er een spasma op in de bloedvaten die het weefsel van voeding en zuurstof voorzien. Door dit spasma ontstaat een tekort aan zuurstof, wat de eerste tekenen geeft van hoofdpijn. Het lichaam reageert met een overmatige bloedvatverwijding. Hierdoor komen stoffen in het hersenweefsel die de hoofdpijn uitermate verergeren, doordat deze de zenuwen prikkelen en doordat er lokale oedemen optreden door een overmatige doorlaatbaarheid van de bloedvaten.

Migraine kan verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld de weersgesteldheid (te grote verschillen in luchtdruk en weersverandering). De oorzaak kan ook een hormonale stoornis zijn (een migraine die optreedt in combinatie met de menstruatie). Alcohol en nicotinemisbruik, nekproblcmen, vervuilingen in bepaalde organen (zoals nieren, lever en maag-darmkanaal) nekproblemen en psychische factoren kunnen een rol spelen.

Lymfdrainage in combinatie met aloe vera

Het is gebleken dat lymfdrainagebehandelingen in combinatie met aloe vera medicatie in veel gevallen goed kan helpen. De aanvallen worden door een lymfdrainagebehande-ling minder heftig. Door een langere behandelingsperiode worden de aanvallen korter en komen ze minder vaak terug.

Een algemene hoofdpijn zakt al onmiddellijk door een behandeling. Dan zijn een paar behandelingen voldoende om de oorzaak weg te nemen. In andere gevallen is het gunstig met een bepaald ritme te behandelen, waardoor bijvoorbeeld de grote migraine-aanvallen worden ondervangen. Op de duur zal dit een verbetering te zien geven. De gebieden die men in het bijzonder behandelt, zijn meestal hoofd, nek, hals en buik. Toch zal bij iedere patiënt moeten worden bekeken wat er aan behandeling nodig is en wat voor medicatie daar het beste bij past. Dit kan uiteenlopen van een paar dagen een theelepel gevriesdroogde Aloë vera nemen tot een paar maanden kuren met aloë-ampullen.

In veel gevallen zal het ook belangrijk zijn zowel het voedingspatroon aan te passen als het levensritme. Beide zijn ook zo afhankelijk van de individu dat hier weinig van gezegd kan worden. Er is in ernstige gevallen absoluut deskundige hulp nodig.

Aloë vera tegen Migraine

Aloë Vera tegen Migraine.

disclaimer | privacy | © 2019 | Aloëveragids.nl | sitemap